Nevenactiviteiten

Langzamerhand worden de diverse nevenactiviteiten bij en door de vrijwilligers van de voedselbank weer opgepakt. Natuurlijk met in achtneming van de preventiemaatregelen.

Elke vrijdag kunnen we gelukkig nog steeds open zijn en kan het langzaam groeiend cliëntenbestand artikelen halen bij de “sociale supermarkt” zoals we het nu vaak noemen. De aanvoer is wisselend en niet altijd even goed, maar door samenwerking met andere voedselbanken, bewoners uit Maassluis e.o. en inzamelacties in kerken lukt het nog om producten neer te leggen.

Afgelopen woensdag zijn de koffieochtenden weer gestart. Morgen beginnen we in kleine groepjes met de workshops waar thema’s over gezondheid, financiële vaardigheden, digitale vaardigheden, afspraak maken, zelfbeeld en opvoeden en sociale vaardigheden centraal staan. Het was goed om iedereen (weer) te zien. De groep was 24 vrouwen groot, maar de verwachting is dat dit aantal hoger zal worden. We gaan in blokken van 10 weken werken. Na die 10 weken volgen twee weken waarin één groot onderwerp aanbod komt met een gastspreker van buiten.

Ook de spelmiddagen gaan weer van start. Wat we gaan doen? Spelactiviteiten waarin vaardigheden geoefend worden. Waar u aan kunt denken? Spelenderwijs oefenen van sociale vaardigheden door met elkaar samen te werken bij een leuke activiteit, door samen spelletjes doen of het oefenen van financiële vaardigheden met het zakgeld spel. Maar we doen natuurlijk ook gezellig activiteiten zoals knutselen, proefjes doen, spelletjes.

Vanmorgen was het gezellig druk bij de kledingbank. Deze draait ook gelukkig weer volop. Met de koudere dagen op komst is dat fijn!

Nieuws