Beleidsplannen

Beleidsplan 2021-2024 Stichting Voedselbank Maassluis

Werving van gelden

De financiën bestaan uit donaties van particulieren en bedrijven en zijn meestal geoormerkt, subsidies van de gemeente waaraan een doelbesteding vastzit en uit gelden geworven via sponsoring bij fondsen voor doelgerichte projecten.

Beheer en besteding van gelden

De ontvangen gelden worden tijdelijk op een bankrekening gezet. De betalingen van de ontvangen geoormerkte gelden worden van daaruit gedaan. De bestuurlijk penningmeester ziet erop toe dat de financiële afhandeling op een correcte manier gebeurt en legt daar verantwoording over af aan het bestuur.

Beleidsplan 2021-2024 Stichting Non-Foodbank Maassluis

Werving van gelden

De financiën bestaan uit donaties van particulieren en bedrijven en zijn meestal geoormerkt, subsidies van de gemeente waaraan aan doelbesteding vastzit en uit gelden geworven via sponsoring bij fondsen voor doelgerichte projecten.

Beheer en besteding van gelden

De ontvangen gelden worden tijdelijk op een bankrekening gezet. De betalingen van de ontvangen geoormerkte gelden worden van daaruit gedaan. De bestuurlijk penningmeester ziet erop toe dat de financiële afhandeling op een correcte manier gebeurt en legt daar verantwoording over af aan het bestuur.

Documenten

Certificering

Beleidsstukken

2017

2018

2019

2020

2021

2022