Aanmelden

Iemand kan aangemeld worden voor een intakegesprek via telefoonnummer 06 42705923.

Er zijn deskundigen aanwezig aan wie vragen gesteld kunnen worden over zaken betreffende financiën en schuldhulp.

Eén keer per maand is er een medewerker van Stichting BOOM aanwezig. Aan hem kunnen vragen gesteld worden over zaken betreffende financiën en schuldhulp.

Intakegesprek

Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met twee medewerkers. In dit gesprek wordt aan de hand van uw financiële gegevens bepaald of u aan de norm voldoet. U wordt gevraagd mee te nemen:

De voedselbank biedt noodhulp en het pakket is geen extraatje. De noodhulp is altijd tijdelijk, er geldt een maximum van 3 jaar.

Norm vanaf 1januari 2021

De nieuwe normbedragen zijn als volgt vastgesteld:

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):

Per gezin voorbeeldNieuwe situatie
1 persoon € 230
2 volwassenen € 325
1 volwassene en 1 kind € 325
1 volwassene en 2 kinderen € 420
2 volwassenen en 2 kinderen€ 515
1 volwassene en 3 kinderen € 515
Etc/.

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt, dat bedragen die betrekking hebben op een kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand.

Hercontrole

Geregeld vindt er een hercontrole plaats. Dan worden uw financiële gegevens opnieuw bekeken

Contact

U kunt ook contact zoeken met een van de volgende instanties: