Voedselbank

De voedselbanken werken nauw samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zo is er een handboek opgesteld op het gebied van voedselveiligheid; de NVWA controleert of de voedselbanken zich daaraan houden. Cliënten mogen er vanuit gaan dat ook bij de voedselbanken op een correcte, hygiënische manier wordt omgegaan met de spullen die worden verstrekt; producten die gekoeld moeten blijven, worden bijvoorbeeld vervoerd in koelboxen en –dekens en worden zo laat mogelijk uitgedeeld.

We zijn lid van de Vereniging van Voedselbanken Nederland. De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

Nieuws